LIST OF SPONSORS/DONORS FOR YEAR 2013

THE PILLAR FOUNDATION (0941-12-WKL)

LIST OF SPONSORS/DONORS FOR YEAR 2013

DONORS

1)            City Hash – Reversed/Forward Charity Run

2)            Sarawak Energy – Reversed/Forward Charity Run

3)            BSN – Reversed/Forward Charity Run

4)            Kuching Port Authority – Reversed/Forward Charity Run

5)            Participants Reversed/Forward Charity Run

6)            SEDC – Reversed/Forward Charity Run

7)            Encik Ahmad Abang – Reversed/Forward Charity Run

8)            Tabung Baitulmal Sarawak – Program Pengurusan Jenazah Wanita

9)            Tuan Hj. Othman Baijuri – Program Pengurusan Jenazah Wanita

10)          Biro Tata Negara – Program Rindok Ati at D’Cove

11)          Jabatan Kebajikan Masyarakat – Program Warga Emas Dan Orang Kurang Upaya

12)         Insan Holiday & Umrah Sdn Bhd

( Office Rental 2013 )