KURSUS PENGURUSAN JENAZAH WANITA

kursus pengurusan jenazah

Projek No. 11 Kursus Pengurusan Jenazah Wanita
Objektif Untuk melatih wanita tentang cara untuk menguruskan kematian wanita Islam berdasarkan upacara Islam.
Rakan Kongsi Projek PBB Wanita Kampung BuntalBiro Masjid, Kampung Buntal

Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS)

Baitumal

Aktiviti Kursus latihan oleh Ustazah dari JAIS
Tempat Masjid darul Muttaqin, Kampung Buntal
Tarikh 8 Jun 2013
Pencapaian 26 wanita mendapat manfaat daripada kursus ini

Project No. 11 Women’s Corpse Management Course
Objectives To train the women on how to manage a death of a woman according to Islamic rites.
Project Partners Women PBB from Mosque of Buntal Biro Village, Buntal Village

Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS)

Baitumal

Activities A training course by the Ustazah from JAIS
Location Masjid darul Muttaqin, Kampung Buntal
Date 8 June 2013
Accomplishment 26 women benefited from this event

 

Latar Belakang

Pengurusan wanita Islam yang telah meninggal dunia mesti dilakukan dengan betul mengikuti langkah dan upacara yang telah ditetapkan. Biasanya tugas pengebumian tersebut dilaksanakan oleh anak-anak wanita tersebut. Generasi baru perlu dilatihkan untuk mengikuti cara pengebumian ini.

Usaha Yayasan Pillar

Yayasan Pillar bantu menyusun dan membiayai program latihan ini.

 

Background

The management of the muslim women who passed away must be done properly according to established rites and ceremony. Normally it is the children of the departed who will perform the necessary burial tasks. The newer generation has to be trained on this burial requirement.

The Pillar Foundation efforts

The Pillar Foundation helped to organize and fund the training programme.