PROGRAM BERSAMA KOMUNITI RUMAH SERI KENANGAN DAN PUSAT PEMULIHAN SAMARAHAN

Yhbg Dato Paduka Aisah Mahmud tengah berbincang dengan Pengetua  sebelum membuat lawatan tapak.
Gambar kenangan The Pillar Foundation bersama komuniti di Rumah Seri Kenangan Dan Pusat Pemulihan Samarahan, Turut hadir Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud.
Gambar kenangan The Pillar Foundation bersama komuniti di Rumah Seri Kenangan Dan Pusat Pemulihan Samarahan, Turut hadir Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud.

The Pillar Foundation’s memories with the community at Seri Kenangan House and Samarahan Recovery Center, together with the presence of YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud.

Yhbg Dato Paduka Aisah Mahmud tengah berbincang dengan Pengetua sebelum membuat lawatan tapak.
Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud tengah berbincang dengan Pengetua sebelum membuat lawatan tapak.

YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud discussed with the Principal before making a visit to the site.

President The Pillar Foundation Yhbg Dato Paduka Aisah Mahmud mengambil gambar kenangan bersama salah seorang penghuni di rumah seri kenangan.
President The Pillar Foundation Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud mengambil gambar kenangan bersama salah seorang penghuni di rumah seri kenangan.

President of the Pillar Foundation, Yhbg Dato Paduka Aisah Mahmud, having a photo snapped with one of the residents in House of Seri Kenangan.