2017 Charity ProgrammeMalaysia Charity ProgrammeUncategorized

Program Yayasan Pillar : Yayasan Pillar Charity Autoshow 2017

Yayasan Pillar mengadakan Charity Autoshow 2017 buat julungkalinya dengan kerjasama Kancil Borneo di Tapak Parking Stadium Negeri Sarawak. Charity Autoshow ini bertujuan untuk mengumpul belia-belia yang mempunyai minat dalam pengubahsuaian kereta, motorsikal dan skuter untuk bertukar-tukar pendapat dan minat disamping memupuk semangat perpaduan dalam kalangan belia sekaligus mengelakkan mereka daripada terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral dan pada masa yang sama mereka dapat membantu pihak yang memerlukan.

The Pillar Foundation holds Charity Autoshow 2017 in cooperation with Kancil Borneo at the Sarawak State Parking Stadium. This Autoshow charity is aimed at gathering youths who are interested in modifying cars, motorcycles and scooters for exchanging views and interests while fostering solidarity among youths as well as preventing them from engaging in immoral activities, and can help the needy at the same time.

94 460

414 415

413 455

451 430

436 439

444 448

427 425

423 424

422 402

404 405

406 372

382 384

388 389

365 363

359 347

348 353

354 332

333 335

336 341

343 329

328 327

325 323

296 301

309 311

312 316

280 279

267 272

273 274

277 278

255 256

257 258

259 260

248 247

243 236

235 216

217 218

221 224

226 227

203 204

205 208

209 213

199 198

193 192

189 187

184 170

175 176

177 179

150 152

153 155

158 167

168 147

145 144

141 139

137 134

118 122

123 127

129 132

117 116

112 111

110 95

106 107

109 91

75 72

71 61

62 63

64 67

68 39

38 37

36 32

29 22

24 25

26 28

10 18

6 3

2