Program Sedekah Bulanan Tahfiz Al-Faaizun 2018

Madrasah Tahfiz Al-Faaizun adalah sebuah tahfiz yang bertempat di kawasan Santubong di mana pelajar keluarga miskin menerima pendidikan mereka. Pusat ini diuruskan oleh guru SMK Sungai Maong yang telah bersara, Ahmad Zaidi B. Hj Untong dan isterinya. Sumber utama tahfiz berasal dari pencen cikgu tersebut, dengan sebab itu, keperluan asas seperti bekalan makanan dan bahan mentah amat diperlukan. Selain daripada pendidikan, pelajar bermanfaat dari mempelajari kemahiran teknikal juga melalui kerjasama membinakan pusat tahfiz menyusunkan atur batu bata satu per satu.

Madrasah Tahfiz Al-Faaizun is a tahfiz centre located at Santubong area where students of poor family received their education. The centre is managed by a retiree of once a teacher of SMK Sungai Maong, Ahmad Zaidi B. Hj Untong and his wife. By running the tahfiz centre mainly through his pension, the centre is in need of basic necessity such as food supplies and raw materials. Students get to learn technical skills as well by building the centre cementing brick by brick together.

1

2

3
Pelajar tahfiz sedang meratakan simen.
Student of tahfiz was spreading the cement all by themselves.

4

5

6

7

8
Sesi perbualan Presiden Yayasan Pillar dengan Cikgu Ahmad tentang keperluan dan kesusahan yang dihadapi dalam pengurusan tahfiz.
Discussion session between The Pillar Foundation’s President and the Ustaz regarding the needs and challenges faced in running the tahfiz.
9
Penyumbangan iklas daripada Presiden Yayasan Pillar yang disampaikan oleh Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud kepada Pengurus tahfiz Al-Faaizun, Ustaz Ahmad Zaidi B. Hj Untong.
Sincere donation by the Pillar Foundation’s President, YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud, which was handed over to the Manager of tahfiz Al-Faaizun, Ustaz Ahmad Zaidi B. Hj Untong.

10

11
Kenangan bersama Ustaz dan pelajar-pelajar tahfiz Al-Faaizun.
Photo memories with Ustaz and the students of Al-Faaizun tahfiz.