Program Sedekah Bulanan Tahfiz Al-Faaizun 2018

Al-Faaizun adalah sebuah sekolah yang bertempat di kawasan Rampangi di mana beberapa pelajar keluarga miskin menerima pendidikan mereka. Pusat ini diuruskan oleh guru SMK Sungai Maong yang telah bersara, Ahmad Zaidi B. Hj Untong dan isterinya. Sumber utama sekolah berasal dari pencen cikgu tersebut, dengan sebab itu, keperluan asas seperti bekalan makanan dan bahan mentah amat diperlukan. Selain daripada pendidikan, pelajar bermanfaat dari mempelajari kemahiran teknikal juga melalui kerjasama membinakan pusat tersebut menyusunkan atur batu bata satu per satu.

Al-Faaizun is a school located at Rampangi area where some students of poor family received their education. The centre is managed by a retiree of once a teacher of SMK Sungai Maong, Ahmad Zaidi B. Hj Untong and his wife. By running the school mainly through his pension, the centre is in need of basic necessity such as food supplies and raw materials. Students get to learn technical skills as well by building the centre cementing brick by brick together.

1

3
Pelajar sedang meratakan simen.
Student was spreading the cement all by themselves.

4

5

6

7

8
Sesi perbualan Presiden Yayasan Pillar dengan Cikgu Ahmad tentang keperluan dan kesusahan yang dihadapi dalam pengurusan sekolah.

Discussion session between The Pillar Foundation’s President and the Ustaz regarding the needs and challenges faced in running the school.

9
Penyumbangan iklas daripada Presiden Yayasan Pillar yang disampaikan oleh Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud kepada Pengurus sekolah Al-Faaizun, Ustaz Ahmad Zaidi B. Hj Untong.

Sincere donation by the Pillar Foundation’s President, YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud, which was handed over to the Manager of Al-Faaizun school, Ustaz Ahmad Zaidi B. Hj Untong.

10

11
Kenangan bersama Ustaz dan pelajar-pelajar Al-Faaizun.
Photo memories with Ustaz and the students of Al-Faaizun school.