HOSPITAL SUPPORT PROGRAMME

Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud, President The Pillar Foundation menerima taklimat dari Timbalan Pengarah (perubatan) En.Asri bin Riffin, Para petugas dari Hospital Umum Sarawak dan Kakitangan dari The Pillar Foundation yang menghadiri program Hospital support Programme.
Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud, Presiden Yayasan Pillar menerima taklimat dari Timbalan Pengarah (perubatan) En.Asri bin Riffin, Para petugas dari Hospital Umum Sarawak dan Kakitangan dari The Pillar Foundation yang menghadiri program Hospital support Programme.

YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud, President of the Pillar Foundation received a briefing from the Deputy Director (medical) Mr. Asri bin Riffin, Officers from the Sarawak General Hospital and Staff from The Pillar Foundation who attended the Hospital support Programme.
 

President The Pillar Foundation, Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud sedang berkongsi cerita mengenai aktiviti and misi The Pillar Foundation.
President The Pillar Foundation, Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud sedang berkongsi cerita mengenai aktiviti and misi The Pillar Foundation.

President of the Pillar Foundation, YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud, is sharing stories about the activities and mission of the Pillar Foundation.
 

Penyampaian sumbangan iklas daripada The Pillar Foundation disampaikan oleh Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud kepada Timbalan Pengarah (perubatan) En.Asri bin Riffin dan turut disaksikan oleh Timbalan Pengarah (pengurusan En.Norman Ak Peter).
Penyampaian sumbangan iklas daripada The Pillar Foundation disampaikan oleh Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud kepada Timbalan Pengarah (perubatan) En.Asri bin Riffin dan turut disaksikan oleh Timbalan Pengarah (pengurusan En.Norman Ak Peter).

Sincere donation by the Pillar Foundation which was handed over by YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud to Deputy Director (medical) Mr. Asri bin Riffin and was witnessed by Deputy Director (the manager, Mr. Norman Ak Peter).
 

President The Pillar Foundation Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud berbual dengan anak pesakit mengenai kes pesakit.
President The Pillar Foundation Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud berbual dengan anak pesakit mengenai kes pesakit.

President of the Pillar Foundation, YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud, talked to the patient about the patient’s case.
 

President The Pillar Foundation Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud sedang bertanya khabar kepada salah seorang ahli keluarga pesakit.
President The Pillar Foundation Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud sedang bertanya khabar kepada salah seorang ahli keluarga pesakit.

President of the Pillar Foundation YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud is greeting one of the patient’s family member.
 

HOMELESS KIDS NOW HAVE HOME AND CLASSES DONATED AND SPONSORED BY THE PILLAR FOUNDATION AT GRESIK JAWA TENGAH INDONESIA.

The Pillar Foundation President Dato Paduka Aisah Mahmud visited  the  monument of  Wali Maulana malik Ibrahim, Gersik, Java Timor.  together with  Treasurer Cik Ana Mastura and  the homeless kids.
The Pillar Foundation President Dato Paduka Aisah Mahmud visited the monument of Wali Maulana malik Ibrahim, Gersik, Java Timor. together with Treasurer Cik Ana Mastura and the homeless kids.

Presiden Yayasan Pillar Dato Paduka Aisah Mahmud melawat tugu Wali Maulana Malik Ibrahim, Gersik, Jawa Timor; bersama dengan Bendahari Cik Ana Mastura dan anak-anak yang tiada tempat tinggal.

PROGRAM BERSAMA KOMUNITI RUMAH SERI KENANGAN DAN PUSAT PEMULIHAN SAMARAHAN

Gambar kenangan The Pillar Foundation bersama komuniti di Rumah Seri Kenangan Dan Pusat Pemulihan Samarahan, Turut hadir Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud.
Gambar kenangan The Pillar Foundation bersama komuniti di Rumah Seri Kenangan Dan Pusat Pemulihan Samarahan, Turut hadir Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud.

The Pillar Foundation’s memories with the community at Seri Kenangan House and Samarahan Recovery Center, together with the presence of YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud.
 

Yhbg Dato Paduka Aisah Mahmud tengah berbincang dengan Pengetua sebelum membuat lawatan tapak.
Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud tengah berbincang dengan Pengetua sebelum membuat lawatan tapak.

YBhg Dato Paduka Aisah Mahmud discussed with the Principal before making a visit to the site.
 

President The Pillar Foundation Yhbg Dato Paduka Aisah Mahmud mengambil gambar kenangan bersama salah seorang penghuni di rumah seri kenangan.
President The Pillar Foundation Ybhg Dato Paduka Aisah Mahmud mengambil gambar kenangan bersama salah seorang penghuni di rumah seri kenangan.

President of the Pillar Foundation, Yhbg Dato Paduka Aisah Mahmud, having a photo snapped with one of the residents in House of Seri Kenangan.
 

PROGRAM KASIH SAYANG

Program Kasih Sayang

Project No. 15 Program Kasih Sayang
Objektif Memberi semangat dan harapan kepada remaja
Rakan Kongsi Projek Ex Community, BintuluJASA, Kuching

BTN, Kuching

Sekolah Tunas Bakti Kuching

Aktiviti Ceramah Motivasi
Tempat Sekolah Tunas Bakti Kuching
Tarikh 9 November 2013
Pencapaian 30 remaja mendapat manfaat daripada ceramah motivasi ini.
Project No. 15 Programme of Loving and Care
Objectives To give encouragement and hope to the boys
Project Partners Ex Community, BintuluJASA, Kuching

BTN, Kuching

Tunas Bakti School, Kuching

Activities Motivational Talk
Location Tunas Bakti School, Kuching
Date 9 November 2013
Accomplishment 30 boys benefited from the motivational talk.

 

Latar Belakang

Sekolah ini ditubuhkan untuk menangani remaja yang bermasalah dengan disiplin dan telah melakukan jenayah kecil, bersama dengan mereka yang diletakkan di situ bawah arahan mahkamah. Golongan remaja ini memerlukan banyak galakan dan kaunseling.

Usaha Yayasan Pillar

Penceramah Encik A D Leong, sangat dikagumi untuk ceramah beliau yang menggalakkan dan pengalamannya yang dikongsi. Selain dari motivasi murni, Encik Leong turut berkongsi maklumat tentang kebahayaan DADAH. Makanan bungkus diberi kepada hadirin selepas itu.

 

Background

The school was set up to deal with problematic boys who had committed petty crimes, and who were put there under court order.  The boys need a lot of encouragement and counseling.

The Pillar Foundation efforts

The speaker, Mr A D Leong, is much sought after for his word of encouragements and sharing of his experiences. Other than just pure motivation, Mr Leong shared on the dangers of DADAH(drug). Packed food were given to the participants.

MAJLIS PENYAMPAIAN SUMBANGAN RAYA

RAYA

Project No. 14 Upacara Penyampian Sumbangan Raya
Objektif Sumbangan Perayaan
Rakan Kongsi Projek PBB Wanita Kampung Haji Baki, Kuching
Aktiviti Memberi baju kepada warga tua tidak kira lelaki atau wanita; dan duit raya kepada kanak-kanak
Lokasi Masjid Kampung Haji Baki
Tarikh 3 Ogos 2013
Pencapaian 20 lelaki dan 20 wanita dan 20 orang kanak-kanak mendapat manfaat daripada acara ini.
Project No. 14 Raya Donation Handover Ceremony
Objectives Festive Contributions
Project Partners Women PBB of Haji Baki Village, Kuching
Activities Giving out clothes to the elderly men and women; and duit raya(festive money) to the children
Location Mosque of Haji Baki Village
Date 3 August 2013
Accomplishment 20 men and 20 women and 20 children benefited from this event.

 

Latar Belakang

Kampung Haji Baki, Kuching adalah sebuah kampung di pinggir Kuching, di mana terdapat orang (warga tua dan kanak-kanak) yang memerlukan bantuan kewangan, terutamanya semasa sambutan perayaan utama.

Usaha Yayasan Pillar

Semua baju dan duit raya disumbangkan oleh Presiden dan sekretariatnya untuk majlis itu.

 

Background

Haji Baki Village, Kuching is a village on the outskirts of Kuching, where there are people (elderly and children) who are in need of financial assistance, especially during major festive celebration.

The Pillar Foundation efforts

The President and her secretariat contributed all the cloths and duit raya for the event.

RINDOK ATI BERSAMA PELITA & PILLAR FOUNDATION CHARITY KARAOKE CONTEST

rindok

Project No. 13 Rindok Ati Bersama Pelita & Pertandingan Karaoke Amal Yayasan Pillar
Objektif Untuk mengiklan D’Cove Family Park dan meningkatkan aktiviti berekonomik sana.
Rakan Kongsi Projek Persatuan Penjaja dan Peniaga D’Cove PELITA

AZAM

JKR, Kuching

Aktiviti Karaoke Amal dengan permainan pantai yang lain dan pameran motosikal besar
Tempat D’Cove Family Park, Pasir Panjang
Tarikh 21 – 23 Jun 2013
Pencapaian Majlis ini berjaya membuat publisiti di kalangan awam dengan orang ramai tertarik ke tempat tersebut dan bantu meningkatkan pendapatan pengendali perniagaan.
Project No. 13 Rindok Ati Bersama Pelita & Pillar Foundation Charity Karaoke Contest
Objectives To create better awareness for D’Cove Family Park and increase the economic activity there.
Project Partners Persatuan Penjaja dan Peniage D’CovePELITA

AZAM

JKR, Kuching

Activities Charity Karaoke with other beach games and  a big bikes exhibition
Location D’Cove Family Park, Pasir Panjang
Date 21 – 23 June 2013
Accomplishment The event attracted a big crowd and managed to give publicity and increased income to the business operators.

 

Latar Belakang

D’Cove Family Park bertempat di Pasir Panjang, Santubong. Tempat ini berlokasi jauh dari jalan utama, dengan sebab itu, mendapat publisiti yang kurang memberansangkan. Pengusaha perniagaan sana menunjukkan bahawa perniagaan mereka lambat dan pendapatannya sedikit.

Usaha Yayasan Pillar

Karaoke Amal dilancarkan bersama acara AZAM’s Day Out dalam selang masa tiga hari. Ramai orang datang melihat dan menyertai program yang diaturkan.

 

Background

D’Cove Family Park is situated at Pasir Panjang, Santubong. The place is located far away from the main road and thus received very little publicity. The business operators there indicated that their business was slow and income is little.

The Pillar Foundation efforts

The Charity Karaoke is done together with AZAM’s Day Out event to make it a three-day event. The crowd came to see and joined in the arranged programmes.

KURSUS PENGURUSAN JENAZAH WANITA

kursus pengurusan jenazah

Projek No. 11 Kursus Pengurusan Jenazah Wanita
Objektif Untuk melatih wanita tentang cara untuk menguruskan kematian wanita Islam berdasarkan upacara Islam.
Rakan Kongsi Projek PBB Wanita Kampung BuntalBiro Masjid, Kampung Buntal

Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS)

Baitumal

Aktiviti Kursus latihan oleh Ustazah dari JAIS
Tempat Masjid darul Muttaqin, Kampung Buntal
Tarikh 8 Jun 2013
Pencapaian 26 wanita mendapat manfaat daripada kursus ini
Project No. 11 Women’s Corpse Management Course
Objectives To train the women on how to manage a death of a woman according to Islamic rites.
Project Partners Women PBB from Mosque of Buntal Biro Village, Buntal Village

Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS)

Baitumal

Activities A training course by the Ustazah from JAIS
Location Masjid darul Muttaqin, Kampung Buntal
Date 8 June 2013
Accomplishment 26 women benefited from this event

 

Latar Belakang

Pengurusan wanita Islam yang telah meninggal dunia mesti dilakukan dengan betul mengikuti langkah dan upacara yang telah ditetapkan. Biasanya tugas pengebumian tersebut dilaksanakan oleh anak-anak wanita tersebut. Generasi baru perlu dilatihkan untuk mengikuti cara pengebumian ini.

Usaha Yayasan Pillar

Yayasan Pillar bantu menyusun dan membiayai program latihan ini.

 

Background

The management of the muslim women who passed away must be done properly according to established rites and ceremony. Normally it is the children of the departed who will perform the necessary burial tasks. The newer generation has to be trained on this burial requirement.

The Pillar Foundation efforts

The Pillar Foundation helped to organize and fund the training programme.

MOTIVATIONAL TALK AT SEKOLAH TUNAS BAKTI KUCHING

TUNAS

Projek No. 9 Ceramah Motivasi di Sekolah Tunas Bakti Kuching
Objektif Untuk memberi galakan dan semangat
Rakan Kongsi Projek Sekolah Tunas Bakti Kuching
Aktiviti Ceramah Motivasi – Tabiat untuk berjaya
Tempat Sekolah Tunas Bakti Kuching
Tarikh 15 Mei 2013
Pencapaian 35 anak lelaki bermanfaat daripada ceramah ini
Project No. 9 Motivational Talk At Tunas Bakti School Kuching
Objectives To give encouragement
Project Partners Tunas Bakti School Kuching
Activities Motivational Talk – The habit to be successful
Location Tunas Bakti School Kuching
Date 15 May 2013
Accomplishment 35 boys benefited from this talk

 

Latar Belakang

Sekolah ini ditubuhkan untuk menangani remaja yang bermasalah dengan disiplin dan telah melakukan jenayah kecil, bersama dengan mereka yang diletakkan di situ bawah arahan mahkamah. Golongan remaja ini memerlukan banyak galakan dan kaunseling.

Usaha Yayasan Pillar

35 orang lelaki menghadiri ceramah motivasi tersebut. Golongan lelaki ini berusia dari 13 hingga 17 tahun. Matlamat kami adalah untuk menunjukkan kasih sayang daripada masyarakat kepada mereka.

 

Background

The school was set up to deal with problematic boys who had committed petty crimes, and who were put there under court order.  The boys need a lot of encouragement and counseling.

The Pillar Foundation efforts

35 boys attended the motivational talk. The boys are between 13 to 17 years old. Our goal is to show the boys that society and the community still care about them.

BOWLING

bowling

Projek No. 10 Bowling
Objektif Untuk memupuk keseronokan dalam kerja berpasukan
Rakan Kongsi Projek Sekolah Tunas Bakti Kuching, Riverside Superbowl Kuching
Aktiviti Bowling Berpasukan
Tempat Riverside Superbowl Kuching
Tarikh Mei dan Jun 2013
Pencapaian Anak-anak lelaki belajar untuk bermain mengikuti peraturan.
Project No. 10 Bowling
Objectives To instill fun in teamwork
Project Partners Sekolah Tunas Bakti Kuching, Riverside Superbowl Kuching
Activities Team Bowling
Location Riverside Superbowl Kuching
Date May and June 2013
Accomplishment The boys had fun and learnt to play by the rules.

 

Latar Belakang

Sekolah ini ditubuhkan untuk menangani remaja yang bermasalah dengan disiplin dan telah melakukan jenayah kecil, bersama dengan mereka yang diletakkan di situ bawah arahan mahkamah. Golongan remaja ini memerlukan banyak galakan dan kaunseling.

Usaha Yayasan Pillar

Bowling, sebagai salah satu bentuk kaunseling, adalah sebahagian daripada pendidikan untuk belia yang bermasalah. Dengan bermain sambil mengikuti peraturan, golongan remaja lelaki ini dapat belajar untuk menghormati sistem kuat kuasa dan kerja berpasukan.

 

Background

The school was set up to deal with problematic boys who had committed petty crimes, and who were put there under court order.  The boys need a lot of encouragement and counseling.

The Pillar Foundation efforts

Bowling as a form of counseling is an integral part of the problematic youth’s education. By playing with the rules, the boys learnt to respect the authority system and teamwork.